Türkçe English

KALİTE POLİTİKAMIZ

SİMGETEK İMALAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş.; değer zincirindeki tüm ürün ve süreçlerde standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet sağlamayı hedefler.

Bu amaçla,

 • Sektörde ulusal ve uluslararası platformda kalitede söz sahibi olmak için rekabetçilik hedefi ile sürekli gelişim sağlar
 • İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini eksiksiz uygular
 • Modern ve verimli işletme anlayışıyla hareket eder
 • Proses odaklı ve risk temelli düşünmeye dayalı bir yönetim sistemi benimser
 • Ürün ve hizmetlerin performans ve güvenilirliğini sağlar
 • Kurumsal bilgiyi sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir kılar
 • İlgili tüm standartların ve kanuni mevzuatların gereklerini yerine getirir
 • Üçüncü taraflarla, iş ilişkilerinin İş Etiği Kuralları çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanç içerişinde yürütüldüğünden emin olur
 • Daha az hata ve tamir, sıfır hurda ürün, minimum iş kazası ve müşteri şikâyeti hedefleri doğrultusunda hareket eder
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini kontrol altında tutarak, sürekli iyileştirir, ürün güvenilirliğini sağlar, müşteri ihtiyaçları ve şikayetlerini analiz ederek değerlendirir, tedarikçilere gerekli desteği verir
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin, tüm seviyelerdeki personelin bilinçli çabaları ile kusursuz olarak işlenmesini sağlar
 • Müşteri isteklerinin tatmini ve müşteri memnuniyetinin artırılması için her seviyede çaba gösterir

Şirketin Genel Müdürü olarak, Kalite Yönetim Sistemi gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesini, sürekli iyileştirilmesini, ilgili tarafların, ISO 9001:2015 standardının, teklif edilen ürün ve hizmetlerin beyan edilen şartları ile birlikte uygulanabilir tüm şartların karşılanmasını taahhüt ve garanti ederim.

Şahin AYBEK
Genel Müdür
03.01.2018